Sumbangan

Sumbangan ataupun sedekah dianjurkan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Tujuan dari memberikan sumbangan adalah untuk membantu pihak kurang bernasib baik atau yang memerlukan keperluan dalam kehidupan mereka. 

See Our Work

Latest Projects

See Our Work

Latest Projects

See Our Work

Latest Projects

About us

Infografik yang Berkaitan
dengan Senarai Infaq

Infografik yang disertakan adalah bertujuan untuk membantu pengguna lebih memahami maklumat yang ingin disampaikan. 

Infaq/ Wakaf/ Sumbangan

7 Kategori Infaq

Tujuan penyediaan kategori sumbangan yang jelas dan mudah difahami, supaya pengguna dapat dengan mudah memilih dan berkontribusi tanpa kebingungan dan kekeliruan.

Pelbagai Kategori Infaq dan Sumbangan Yang Disediakan

Ingin melakukan sumbangan kepada pihak yang memerlukan?