Zikir

Panduan Zikir-zikir Ringkas Beserta Maksud Dengan Tasbih Digital Pelbagai Jenis Warna Dan Design Yang Menarik Untuk Dipilih Oleh Pengguna.

Zikir

Panduan zikir-zikir ringkas beserta maksud dengan tasbih digital pelbagai jenis warna dan design yang menarik untuk dipilih oleh pengguna.

Pelbagai Jenis Zikir Ringkas Disediakan Beserta Dengan Audio Bacaan

Inginkan tasbih digital yang mudah untuk dicapai?

TASBIH DIGITAL DENGAN PELBGAI DESIGN DAN WARNA

Pengguna juga dibenarkan untuk menukar lokasi secara manual berdasarkan negeri dan daerah mereka.

Tetapkan Nilai

MENUKAR BILANGAN BACAAN

Pengguna boleh menukarkan bilangan bacaan zikir yang ingin dibaca.

AUDIO BACAAN

Dilengkapi dengan audio bacaan untuk setiap zikir beserta terjemahan.